Медицинска сестра в гр.София

Специална сестринска грижа за онкоболни и диабетно болни пациенти

сестринска грижа

  • След определен период на химиотерапия или заболяване от друг тип, когато пациента не е в състояние да приема храна и течности по естествен път или ги приема със затруднение, една краткотрайна оводняваща (хидратираща) терапия под формата на венозна инфузия е в състояние да възвърне силите му и той може отново да приема храна и течности по естествен начин.

    Цени за инфузионни терапии:

    • Поставяне на i.v.c /абокат/и включване на венозна система/инфузия/ до /един/ час-  35лв
    • Поставяне на i.v.c /абокат/и включване на венозна система/инфузия/  над  /един/ час-  50лв
    • Поставяне на i.v.c /абокат/и включване на венозна система/инфузия/  над  /два/ часа- 65лв