Покритие

Покриваме района на гр.София и София-област.
При домашно посещение цената за идване на адрес е 10 лв за територията на гр.София и по-договаряне за София-област.
Предлагаме и обслужване в ДКЦ 14, гр.София в работно време!

Работно време

Понеделник - Неделя: 9.00 - 19.00

0885 970 297 Кристина

Консумативи

Работим с превръзки, банки, игли и др., както с материали на нашите клиенти, така и осигуряваме материали, които се заплащат допълнително.

Защо да изберете нас

При полагане на сестрински грижи за пациента, за нас е важно да осигурим комфорт и качество на грижата, промоция и опазване на здравето ви, облекчаване на болката и страданието, породени от болестта. Предлагаме здравни грижи на хората със заболявания и за онези от тях, които не могат да бъдат излекувани, но могат да имат достоен край.

Зачитането на вашата ценностна система и автономност е основен приоритет за нас!

Предлагаме качествено манипулационно обслужване и достъпни сестрински услуги за онкоболни, хронично и тежко болни деца и възрастни на територията на град София и София-област - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, поставяне на абокат, включване на системи и др.

  • Специална грижа за пациенти с онкологични заболявания;
  • Грижа за диабетно болни деца и възрастни;
  • Умения за работа с деца
  • Вземане на кръв
  • Осигуряване на венозен източник i.v.c/абокат/
  • Мускулни или подкожни инжекции
  • Поставяне и сваляне на уретрален катетър
  • Хранене чрез сонда и гастростома
  • Смяна на превръзки